New: “Belgian contributions to Earth Sciences in a Changing World” study day - 4 Nov. 2022
Belgian National Committee of
Geodesy and Geophysics
Comité National Belge de
Géodésie et de Géophysique
Belgisch Nationaal Comité voor
Geodesie en Geofysica