Leden

Werkende Leden

Een Nationaal Comité is samengesteld uit: werkende leden en gebeurlijk, ereleden. Alleen de eerstgenoemden zijn stemgerechtigd. Alle werkende leden moeten van Belgische nationaliteit zijn of in België bedrijvig zijn. Het aantal werkende leden van een Nationaal Comité mag niet minder dan tien en niet meer dan zestien bedragen. Hierbij zal met de taalpariteit rekening gehouden worden. De werkende leden worden gekozen uit de geassocieerde leden.

Ereleden

Met akkoord van de betrokkene, mag een Nationaal Comité aan de Klassen der Wetenschappen van de twee Academiën voorstellen dat een werkend lid de eretitel van zijn functies behoudt na de voltooiing van zijn laatste mandaat.

Geassocieerde Leden

De geassocieerde leden worden uitgenodigd op de conferenties georganiseerd door het BNCGG.

Nationale Afgevaardigden

Het BNCGG stelt de nationale afgevaardigden aan die de Belgische wetenschappers, tijdens IUGG Algemene Vergaderingen, vertegenwoordigen in de acht verenigingen van de IUGG.