Activiteiten

Het BNCGG acteert als de verbinding tussen de IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) en de Belgische wetenschappers die werken in het domein van de Geodesie en Geofysica.

Het BNCGG biedt beurzen aan om jonge wetenschappers in deze disciplines te stimuleren deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van de IUGG.

Het BNCGG beheert sinds 1955 de VZW "Comité National Belge de Géodésie et de Géophysique", gevestigd te Brussel, via dewelke de financiën van het Comité beheerd worden.

BNCGG Conferenties

Het BNCGG organiseert 2 à 4 keer per jaar conferenties door bekende Belgische of buitenlandse wetenschappers. Deze conferenties zijn open voor het grote publiek ; alle werkende leden, ereleden en geassocieerde leden worden persoonlijk uitgenodigd.

BNCGG Algemene Vergaderingen

Het BNCGG heeft éénmaal per jaar, meestal in de maand januari, een Algemene Vergadering, waarop de werkende leden en ereleden worden uitgenodigd. Tijdens deze Algemene Vergadering worden de BNCGG activiteiten besproken en gepland.

IUGG en zijn Verenigingen

De Internationale Unie van Geodesie en Geofysica (IUGG) houdt om de 4 jaar een Algemene Vergadering. Elke nationaal comité voor geodesie en geofysica (zoals het BNCGG), agerend als niet-gouvernementele organisatie in zijn relatie tot de IUGG, wordt op deze Algemene Vergadering vertegenwoordigd door één van haar leden.

Het BNCGG stelt de nationale afgevaardigden aan die de Belgische wetenschappers, tijdens IUGG Algemene Vergaderingen, vertegenwoordigen in de acht verenigingen van de IUGG :

  • International Association of Cryospheric Sciences (IACS);
  • International Association of Geodesy (IAG);
  • International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA);
  • International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS);
  • International Association of Hydrological Sciences (IAHS);
  • International Association of the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO);
  • International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI);
  • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior (IAVCEI).

Tijdens deze IUGG vergaderingen wordt het beleid van de Unie overeengekomen, onderzoeksprogramma's met een internationale deelname worden geformuleerd en gecoördineerd en plannen worden gemaakt voor de uitvoering ervan. De wetenschappelijke resultaten van de programma's in uitvoering worden besproken op de vele wetenschappelijke symposia, de Commissie en Werkgroep vergaderingen en andere bijeenkomsten van wetenschappers die worden gehouden tijdens deze vergaderingen.

Daarnaast houden de 8 verenigingen van de IUGG ook regelmatig Algemene Vergaderingen waarvoor het BNCGG ook een vertegenwoordiger aanduidt.